Praktyki terenowe

11 Wrz 2007 Ogłoszenia Dariusz Szwarkowski

Przypominam, iż program praktyki terenowej składa się z następujących cz궜ci:

  1. Zajęcia w terenie - wiercenie otworu badawczego do głęb. 5m, analiza makroskopowa, pobór próbek gruntu, sondowanie SLVT w otworze (5 godz.)
  2. Zajęcia w terenie - sondowania DPL (SD-10) oraz SLVT do głębokoœci 5m (3 godz.)
  3. Zajęcia w laboratorium - wyznaczenie warstw geotechnicznych, przygotowanie próbek do badań granulometrycznych, badania w edometrze i bezpoœśrednie œścinanie (3 godz.)
  4. Zajęcia w laboratorium - badania granulometryczne, kontynuacja pozostałych badań (3 godz.)
  5. Obserwacja specjalistycznych robót geotechnicznych w terenie (wycieczka na budowę - 1 godz.)
Proszę studentów moich grup laboratoryjnych (6A, 6B, 8C, 9C, 11B, 11C) o ustalenie terminów poszczególnych czꜶci praktyki - jednocześœnie informuję, że zajęcia w laboratorium mogą się odbyć dopiero po wykonaniu pierwszej czꜶci prac w terenie (pobór

Więcej →