Ogłoszenia

Informacje dotyczące egzaminu z przedmiotu Fundamentowanie

02 Lut 2011 Ogłoszenia Michał Sternadel

W dniu 08.02.2011 (tj. śœroda) odbędzie się egzamin pisemny z przedmiotu Fundamentowanie. Egzamin przeprowadzony zostanie w salach: 201, 302, 402, 406 i będzie się składał z dwóch czꜶci: CzꜶć teoretyczna przewiduje sprawdzenie wiadomoœci teoretycznych studentów z zakresu wykładów. CzꜶć zadaniowa wymagać będzie rozwiązania trzech zadań obliczeniowych z zakresu ćwiczeń projektowych. Tematyka czꜶci zadaniowej:

 1. Posadowienie bezpoœśrednie wg PN-81/B-03020,
 2. Posadowienie bezpoœśrednie wg PN-EN 1997-1,
 3. Fundamenty Palowe wg PN-B/02482,
 4. Fundamenty Palowe wg EC1997-1, met. Wiłuna.
Studenci biorący udział w egzaminie uprawnieni sš do korzystania w trakcie czꜶci obliczeniowej z następujących materiałów:
 1. Norma PN-81/B-03020 Fundamentowanie. Posadowienie bezpoœśrednie konstrukcji.
 2. Norma PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne, cz궜ć 1: Zasady ogólne
 3. Nomogramy i tabele konieczne do wykonania obliczeń dla pali met. Wiłuna. (nie dopuszcza się kserokopii opracowania "Zarys Geotechniki" Z. Wiłuna oraz żadnych innych opracowań)
Przygotowany formularz z wykresami --> otwórz W dniu następnym, tj. 09.02.2011 odbędzie się egzamin ustny. Grupy przyjmowane będą wg. harmonogramu, który zostanie ogłoszony w niedługim czasie. Wszystkim studentom biorącym udział w egzaminie życzymy powodzenia i osiągnięcia

Więcej →

Rozkład zajęć pracowników Zakładu L-46 w semestrze zimowym

25 Lut 2010 Ogłoszenia Michał Sternadel

Rozkład zajęć pracowników Zakładu można znaleŸźć pod Więcej →

Informacje dotyczące egzaminu z przedmiotu Fundementowanie

02 Lut 2010 Ogłoszenia Michał Sternadel

W dniu 03.02.2010 (tj. śœroda) o godz. 12:00 odbędzie się egzamin pisemny z przedmiotu Fundamentowanie. Egzamin odbędzie się w salach: 201, 302, 402, 406 i złożony będzie z dwóch cz궜ci: CzꜶć teoretyczna przewiduje sprawdzenie wiadomoœci teoretycznych studentów z zakresu wykładów. CzꜶć zadaniowa wymagać będzie rozwiązania trzech zadań obliczeniowych z zakresu ćwiczeń projektowych. Tematyka cz궜ci zadaniowej:

 1. Posadowienie bezpośœrednie wg PN-81/B-03020,
 2. Posadowienie bezpoœśrednie wg PN-EN 1997-1,
 3. Fundamenty Palowe wg EC1997-1.
Studenci biorący udział w egzaminie uprawnieni są do korzystania w trakcie czꜶci obliczeniowej z następujących materiałów:
 1. Norma PN-81/B-03020 Fundamentowanie. Posadowienie bezpoœrednie konstrukcji.
 2. Norma PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne, czꜶć 1: Zasady ogólne
 3. Nomogramy i tabele konieczne do wykonania obliczeń dla pali met. Wiłuna. (nie dopuszcza się kserokopii opracowania "Zarys Geotechniki" Z. Wiłuna)
Przygotowany formularz z wykresami --> otwórz Wszystkim studentom biorącym udział w egzaminie życzymy powodzenia i jak najlepszych

Więcej →

Konsultacje

03 Sty 2010 Konsultacje, Ogłoszenia Michał Skrzycki

W dniu 05.01.2010 roku (tj. wtorek) konsultacje projektowe odbędą się wyjątkowo w godzinach od 10.30 do 12.00. Prosimy wszystkich studentów ww. prowadzącego o zgłaszanie się w wyznaczonych godzinach. Zapraszamy na stronę informacyjną o współpracy Zakładu z przemysłem - propozycje badań naukowych, oferta współpracy i opisane wyposażenie laboratorium Zakładu Współdziałania budowli z

Więcej →

Konsultacje

17 Lis 2009 Konsultacje, Ogłoszenia Michał Skrzycki

W dniu jutrzejszym (tj. œśroda 18.11.2009) konsultacje projektowe odbędą się wyjątkowo w godzinach od 9.30 do

Więcej →

Godziny konsultacji dla studentów studiów dziennych

19 Paź 2009 Konsultacje, Ogłoszenia Michał Sternadel

dr hab. inż Bogumił Wrana, prof. PK czwartek, godz. 10:00 - 10:45 dr inż. Anna Borowiec śœroda, godz. 11:00 - 12:30 dr inż. Janusz Kogut czwartek, 10:00 - 10:45 mgr inż. Bartłomiej Czado czwartek, 9.45 - 10:45 pištek, 12:45 - 14:!5 mgr inż. Michał Skrzycki wtorek, godz. 11:00 - 12:30 czwartek, godz. 13:00 -

Więcej →

Godziny konsultacji dla studentów studiów niestacjonarnych

09 Paź 2009 Konsultacje, Ogłoszenia Michał Sternadel

dr hab. inż Bogumił Wrana, prof. PK œśroda, godz. 17:00 - 18:30 dr inż. Anna Borowiec œśroda, godz. 17:00 - 18:30 mgr inż. Bartłomiej Czado czwartek, godz. 16:00 -

Więcej →

Formularz do projektu nr 1

08 Paź 2008 Ogłoszenia Michał Sternadel

W sekcji Dydaktyka | ćwiczenia projektowe jest dostępny do pobrania formularz pierwszego projektu z

Więcej →

Konsultacje

29 Wrz 2008 Konsultacje, Ogłoszenia Dariusz Szwarkowski

W bieżącym tygodniu terminy moich konsultacji przedstawiają się następująco:

 • wtorek, 30.09, godz. 12.00-13.00
 • œśroda, 1.10, godz. 12.00-13.00
 • czwartek, 2.10, godz.

  Więcej →

Konsultacje

15 Wrz 2008 Konsultacje, Ogłoszenia Dariusz Szwarkowski

W bieżącym tygodniu terminy moich konsultacji przedstawiają się następująco:

 • poniedziałek, 15.09, godz. 14.00-15.00
 • wtorek, 16.09, godz. 12.00-13.00
 • œśroda, 17.09, godz. 12.00-13.00
 • czwartek, 18.09, godz.

  Więcej →