Ogłoszenia

Godziny konsultacji studia niestacjonarne

10 Lis 2016 Bez kategorii, Ogłoszenia Justyna Morman

Więcej →

Godziny konsultacji na semestr zimowy 2016/2017 studia stacjonarne

04 Lis 2016 Bez kategorii Justyna Morman

Grafik konsultacji  Więcej →

Terminy konsultacji od 27.06 do 11.07

27 Cze 2016 Ogłoszenia Justyna Morman

Terminy konsultacji pracowników w sesji egzaminacyjnej Więcej →

Terminarz pracowników Katedry Współdziałania Budowli z Podłożem

16 Paź 2015 Bez kategorii Justyna Morman

Udostępniamy terminarz pracowników Katedry Współdziałania Budowli z Podłożem. Jednocześnie informujemy, że dla Szanownych Studentów pracownicy Katedry dostępni są w godzinach zajęć dydaktycznych oraz godzinach konsultacji. Pozostała aktywność zawodowa poświęcona jest pracy organizacyjnej, naukowej oraz dodatkowym obowiązkom służbowym. Z poważaniem, Pracownicy Katedry. Więcej →

Godziny konsultacji semestr letni rok 2014/2015

14 Mar 2015 Bez kategorii Justyna Morman

Więcej →

Rozkład zajęć pracowników Zakładu

25 Mar 2014 Ogłoszenia Michał Skrzycki

Udostępniamy terminarz pracowników Zakładu Współdziałania Budowli z Podłożem. Jednocześnie informujemy, że dla Szanownych Studentów pracownicy Zakładu dostępni są w godzinach zajęć dydaktycznych oraz godzinach konsultacji. Pozostała aktywność zawodowa poświęcona jest pracy organizacyjnej, naukowej oraz dodatkowym obowiązkom służbowym. Z poważaniem, Pracownicy Zakładu.   Więcej →

Oddziaływanie Wstrząsów Górniczych na Obiekty Budowlane i Infrastrukturę

17 Sty 2014 Nauka Michał Skrzycki

16 czerwca 2014 - 18 czerwca 2014

ul. Żeromskiego 1

Map and Directions | Register

Description:

Poniedziałek, 16 czerwca 2014:

10:00 Rejestracja uczestników

12:00 Obiad

14:00 Uroczyste otwarcie Konferencji

14:30 Sesja Plenarna

16:30 Przerwa Kawowa

17:00 Wykład specjalny

17:50 Pamiątkowa fotografia uczestników konferencji

18:15 Spotkanie towarzyskie

Wtorek, 17 czerwca 2014:

8:30 Konferencje tematyczne

XVI Warsztaty Górnicze. Górnictwo-człowiek-środowisko. Zrównoważony rozwój

Oddziaływanie Wstrząsów Górniczych na Obiekty Budowlane i Infrastrukturę

Geofizyka Stosowana w zagadnieniach górniczych, inżynierskich i środowiskowych

13:00 Obiad

14:30 Sesje Tematyczne

MINFORMATICS'2014

Sesja referatowa i/lub posterowa, w tym Sesja Młodych

Więcej →

Rozkład zajęć pracowników Zakładu

01 Lis 2013 Ogłoszenia Michał Skrzycki

Szanowni Studenci, Niniejszym publikujemy grafik zajęć wszystkich pracowników dydaktycznych Zakładu Współdziałania Budowli z Podłożem. W grafiku ujęte zostały ostatnio wprowadzone zmiany związane z ustaleniem godzin konsultacji. Grafik uwzględnia również najnowsze wytyczne Władz Uczelni, dotyczące czasu pracy pracowników naukowo - dydaktycznych. Z tego powodu, kolorem różowym naniesiono informacje o tzw. pracy własnej pracownika. Jest to czas, który każdy z nas poświęca na realizację pozadydaktycznych obowiązków - badań naukowych, współpracy z przemysłem, samorozwojem, aspektami organizacyjnymi pracy.   Więcej →

Historyczne zmiany w Zakładzie

15 Wrz 2013 Ogłoszenia Michał Skrzycki

Na ostatnim Senacie Politechniki Krakowskiej, obradujący podjęli uchwałę o powołaniu nowego kierownika Naszego Zakładu. Od 1 września 2013 roku kierownikiem Zakładu Współdziałania Budowli z Podłożem jest Szanowna Pani dr hab. inż. Elżbieta Pilecka, profesor PK. Jednocześnie nasza jednostka wzbogaciła się o nowych pracowników i sprzęt naukowy. Dzięki podjętym decyzjom,  poszerzyliśmy swoją ofertę o nauki geologiczne. Umożliwia nam to kompleksową realizację zleceń geotechnicznych i wykonawstwo opinii geotechnicznych oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskich oraz ekspertyz budowlanych w zakresie uszkodzeń budynków. Zapraszamy do lektury naszych artykułów oraz na nasze zajęcia

Więcej →

Informacje dotyczące egzaminu z przedmiotu Fundamentowanie

02 Lut 2011 Ogłoszenia Michał Sternadel

W dniu 08.02.2011 (tj. śœroda) odbędzie się egzamin pisemny z przedmiotu Fundamentowanie. Egzamin przeprowadzony zostanie w salach: 201, 302, 402, 406 i będzie się składał z dwóch czꜶci: CzꜶć teoretyczna przewiduje sprawdzenie wiadomoœci teoretycznych studentów z zakresu wykładów. CzꜶć zadaniowa wymagać będzie rozwiązania trzech zadań obliczeniowych z zakresu ćwiczeń projektowych. Tematyka czꜶci zadaniowej:

  1. Posadowienie bezpoœśrednie wg PN-81/B-03020,
  2. Posadowienie bezpoœśrednie wg PN-EN 1997-1,
  3. Fundamenty Palowe wg PN-B/02482,
  4. Fundamenty Palowe wg EC1997-1, met. Wiłuna.
Studenci biorący udział w egzaminie uprawnieni sš do korzystania w trakcie czꜶci obliczeniowej z następujących materiałów:
  1. Norma PN-81/B-03020 Fundamentowanie. Posadowienie bezpoœśrednie konstrukcji.
  2. Norma PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne, cz궜ć 1: Zasady ogólne
  3. Nomogramy i tabele konieczne do wykonania obliczeń dla pali met. Wiłuna. (nie dopuszcza się kserokopii opracowania "Zarys Geotechniki" Z. Wiłuna oraz żadnych innych opracowań)
Przygotowany formularz z wykresami --> otwórz W dniu następnym, tj. 09.02.2011 odbędzie się egzamin ustny. Grupy przyjmowane będą wg. harmonogramu, który zostanie ogłoszony w niedługim czasie. Wszystkim studentom biorącym udział w egzaminie życzymy powodzenia i osiągnięcia

Więcej →