Praktyka geotechniczna

W semestrze letnim 2014/2015, w ramach praktyki zawodowej z przedmiotu Mechanika Gruntów, w okresie lipiec - wrzesień odbywać się będą zajęcia praktyczne w terenie.

Zajęcia rozpoczną się, gdy będą pozwalać na to warunki atmosferyczne, zgodnie z indywidualnie ustalonym terminem z grupami. Z odpowiednim wyprzedzeniem do dyspozycji studentów opracowane zostaną następujące dokumenty:
 1. Szczegółowy program praktyki
 2. Harmonogram zajęć terenowych
 3. Podział na grupy terenowe

Część praktyczna zajęć

Zespół terenowy składa się z max. 6 osób (połowa grupy laboratoryjnej). Każdy zespół terenowy zobowiązany jest wyposażyć się w:
 1. Rękawice robocze - tzw. "dokery" - jedna para dla każdego studenta.
 2. Pojemniki hermetyczne o pojemności minimalnej -2L - 6 sztuk jednakowych pojemników na grupę terenową (do przechowywania pobranych próbek gruntu - mogą to być ogólnodostępne pojemniki, takie jak do przechowywania żywności).
 3. Woreczki strunowe o minimalnym rozmiarze A4 - min. 40 sztuk.
 4. Ręczniki papierowe (2 rolki ręczników papierowych)
 5. Pojemnik na wodę o pojemności 5L (do celów technicznych - jeden na grupę).
 6. Szpachelka o szerokości maksymalnej 4cm oraz o szerokości i 7÷8 cm.
 7. Szczotka druciana - 2 szt. na grupę terenową.
 8. Miska plastikowa o średnicy dna min. 22cm - 1 szt.
 9. Pisak niezmywalny do folii, cieńki - 2szt.
 10. Przymiar stolarski 1m, lub taśma miernicza stalowa - 1 szt.
 11. Taśma biała, malarska PVC (nie kupować papierowej malarskiej), szerokości 5cm. - 1szt.
 12. Nożyczki - 1szt.
 13. Folia budowlana gruba o wymiarze min. 4x4m.
 14. Torba typu "IKEA/Castorama/bazarowa" - 2 szt.
 15. Worek budowlany do transportu prób - parciany/foliowy.
 16. Smar do gwintów.
 17. Paliki geodezyjne o przekroju min 40 x 40 mm i długości min 40cm.
 18. Pojemnik 5l z wodą pitną.
 19. Woreczki strunowe o minimalnym rozmiarze 55 x 55 cm - 5 szt.
  Wymieniony wyżej sprzęt należy dostarczyć do prowadzącego zajęcia laboratoryjne w terminie do 20 lipca 2015 roku.  

Ekwipunek do zabrania w teren

 1. Strój odpowiedni do prac ziemnych i przewidywanych warunków atmosferycznych - każdy student.
 2. Obuwie pełne (najlepiej trepy, z podnoskiem stalowym) oraz ochronę głowy przed słońcem (czapka, chustka) - każdy student.
 3. Prowiant - na jeden dzień pracy fizycznej.
 4. Butelka wody mineralnej, min. 1,5L/osobę - każdy student.
 5. Krem z filtrem UV - każdy student.
 6. Notatnik w kratkę A4,  długopis i ołówek - każdy student.
 7. Podkładka sztywna pod dokumenty z klipsem - jeden na grupę terenową.
 

Organizacja dokumentacji badań terenowych i laboratoryjnych

 1. Segregator "księgowy" o szerokości 5cm.
 2. zestaw 6 teczek zawieszkowych z europerforacją.
  Ponadto studenci zobowiązani są pobrać i wydrukować na drukarce laserowej w odpowiedniej ilości materiały do ćwiczeń terenowych udostępnione poniżej. Uwaga! Ze względu na warunki atmosferyczne materiały nie powinny być drukowane na drukarkach atramentowych, lecz laserowych (ew. kserowane).  

Praktyki geotechniczne w miejscowości Grabówki

27 Cze 2014 Praktyki terenowe Justyna Morman

Miejsce zbiórki na praktykach dla grup ćwiczeniowych od prowadzących:

– dr hab. inż Elżbiety Pileckiej, Prof. PK

– mgr inż. Jakuba Zięby

https://www.google.pl/maps/place/Na+Lepiance+41A/@49.9696919,19.9964039,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4716425a92bce035:0x4bbfc6d77d5deff7?hl=pl


 

Przypominam o odpowiedniej odzieży ochronnej (przed deszczem, słońcem i komarami)

Pozdrawiam

Justyna Morman

 

 

Czytaj dalej →

Materiały na praktyki

09 Gru 2013 Dydaktyka, Praktyki terenowe Michał Sternadel

Materiały
Liczba egzemplarzy (na grupę)
5
3
5 (30 metryk)

UWAGA! Wszyscy studenci zobowiązani są zapoznać się z poniższymi instrukcjami jeszcze przed zajęciami!

1
1

Czytaj dalej →