Mechanika Gruntów

Informacje ogólne

Ćwiczenie nr 1

22 Paź 2013 Ćwiczenia laboratoryjne, Dydaktyka Michał Sternadel

Klasyfikowanie i oznaczanie gruntów – rozpoznanie makroskopowe wg normy: PN-EN ISO 14688: 2004 (EN);PN-86/B-2480, PN-88/B-04481(PN).

Podstawowe pojęcia, oznaczanie i opis.

Klasy próbek gruntu i metody opróbowania: PN-B-02479:1998,  PN-B-04452:2002.

Czytaj dalej →

Ćwiczenie nr 2

09 Gru 2013 Ćwiczenia laboratoryjne, Dydaktyka Michał Sternadel

Analiza granulometryczna gruntów wg norm: PN-EN ISO 14688 (EN),  PN-88/B-04481 (PN).

Podstawowe pojęcia. Oznaczanie i opis.

Czytaj dalej →

Ćwiczenie nr 3

09 Gru 2013 Ćwiczenia laboratoryjne, Dydaktyka Michał Sternadel

Oznaczenie cech fizycznych gruntu.

Oznaczenie zawartości części organicznych.  Wg PN-88/B-04481 (PN).

Czytaj dalej →

Ćwiczenie nr 4

09 Gru 2013 Ćwiczenia laboratoryjne, Dydaktyka Michał Sternadel

Oznaczenie granic Atterberga – granica plastyczności, granica płynności.

Oznaczanie stopnia plastyczności – metodą wyznaczenia wskaźnika  konsystencji (Ic). Wg PN-88/B-04481 (PN)

Czytaj dalej →

Ćwiczenie nr 5

09 Gru 2013 Ćwiczenia laboratoryjne, Dydaktyka Michał Sternadel

Stopień zagęszczenia gruntów.

Wilgotność optymalna i wskaźnik zagęszczenia – metodą Proctora. [PN-88/B-04481 (PN)].

Oznaczenie współczynnika filtracji (k).

Oznaczenie kapilarności biernej [PN-60/B-04493].

Podstawowe pojęcia, oznaczanie i opis. 

Czytaj dalej →

Ćwiczenie nr 6

09 Gru 2013 Ćwiczenia laboratoryjne, Dydaktyka Michał Sternadel

Cechy mechaniczne gruntów. Podstawowe pojęcia.

Ściśliwość gruntów, edometryczny moduł ściśliwości [PN-88/B-04481 (PN)]

Oznaczenie wskaźnika piaskowego [PN-EN 933-8:2001, Z.Wiłun].

Czytaj dalej →

Ćwiczenie nr 7

09 Gru 2013 Ćwiczenia laboratoryjne, Dydaktyka Michał Sternadel

Badanie wytrzymałości gruntu na ścinanie. PN-88/B-04481 (PN).

Podstawowe pojęcia. Oznaczanie i opis.

Czytaj dalej →