Dydaktyka

Pracownicy Zakładu prowadzą przede wszystkim zajęcia z przedmiotu GeologiaMechanika gruntów i Fundamentowanie. Zakres prowadzonych zajęć obejmuje: wykłady, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia projektowe oraz zajęcia terenowe – praktyki geotechniczne.

Ponadto prowadzone są zajęcia z innych przedmiotów objętych programem studiów dziennych oraz zaocznych, takich jak: Mechanika budowli, Metody komputerowe i inne.

Corocznie przedstawiana jest także szeroka oferta przedmiotów fakultatywnych, które wybierane są przez studentów i  realizowane w  ramach tzw. „przedmiotów wybieralnych”. Są to przede wszystkim zajęcia związane z zastosowaniem informatyki w inżynierii lądowej.

Przedmioty podstawowe

Przedmioty dodatkowe

  • Analiza sygnałów
  • Zastosowanie transformat falkowych w analizie sygnałów
  • Modelowanie konstrukcji inżynierskich
  • Systemy komputerowej analizy konstrukcji
  • Zastosowania informatyki w konstrukcjach budowlanych
  • Warsztat komputerowy inżyniera
  • Komputerowe wspomaganie projektowania
  • Programy komputerowe w projektowaniu inżynierskim
  • …oraz inne przedmioty zgodne z profilem Zakładu (w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez studentów).