Ćwiczenie nr 6

09 Gru 2013 Ćwiczenia laboratoryjne, Dydaktyka Michał Sternadel

Cechy mechaniczne gruntów. Podstawowe pojęcia.

Ściśliwość gruntów, edometryczny moduł ściśliwości [PN-88/B-04481 (PN)]

Oznaczenie wskaźnika piaskowego [PN-EN 933-8:2001, Z.Wiłun].