Ćwiczenie nr 5

09 Gru 2013 Ćwiczenia laboratoryjne, Dydaktyka Michał Sternadel

Stopień zagęszczenia gruntów.

Wilgotność optymalna i wskaźnik zagęszczenia – metodą Proctora. [PN-88/B-04481 (PN)].

Oznaczenie współczynnika filtracji (k).

Oznaczenie kapilarności biernej [PN-60/B-04493].

Podstawowe pojęcia, oznaczanie i opis.