Ćwiczenie nr 4

09 Gru 2013 Ćwiczenia laboratoryjne, Dydaktyka Michał Sternadel

Oznaczenie granic Atterberga – granica plastyczności, granica płynności.

Oznaczanie stopnia plastyczności – metodą wyznaczenia wskaźnika  konsystencji (Ic). Wg PN-88/B-04481 (PN)