Ćwiczenie nr 3

09 Gru 2013 Ćwiczenia laboratoryjne, Dydaktyka Michał Sternadel

Oznaczenie cech fizycznych gruntu.

Oznaczenie zawartości części organicznych.  Wg PN-88/B-04481 (PN).