Ćwiczenie nr 2

09 Gru 2013 Ćwiczenia laboratoryjne, Dydaktyka Michał Sternadel

Analiza granulometryczna gruntów wg norm: PN-EN ISO 14688 (EN),  PN-88/B-04481 (PN).

Podstawowe pojęcia. Oznaczanie i opis.