Ćwiczenie nr 1

22 Paź 2013 Ćwiczenia laboratoryjne, Dydaktyka Michał Sternadel

Klasyfikowanie i oznaczanie gruntów – rozpoznanie makroskopowe wg normy: PN-EN ISO 14688: 2004 (EN);PN-86/B-2480, PN-88/B-04481(PN).

Podstawowe pojęcia, oznaczanie i opis.

Klasy próbek gruntu i metody opróbowania: PN-B-02479:1998,  PN-B-04452:2002.