KATEDRA WSPÓŁDZIAŁANIA

BUDOWLI Z PODŁOŻEM

Jednostka organizacyjna
Instytutu Mechaniki Budowli Wydziału Inżynierii Lądowej
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Koœściuszki